Korkuteli Meslek Yüksekokulu


Tek (Üç) Ders Sınavı Başvuruları (Güncel)

Değerli Öğrencilerimiz;

*Tek (Üç) ders sınav başvuruları 23-25 Eylül 2020 tarihleri arasında aşağıda linki verilen sitem üzerinden yapılacak olup, sistem başvuru için bu tarihler arasında açılacaktır.

*16.09.2020 tarihindeki senato kararı gereği 28 Eylül – 1 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak olan tek (üç) ders sınavında uygulanacak karar maddesi şu şekildedir;

“Tek (üç ders) sınavına girip bir veya iki dersten başarılı olup, bir veya iki dersten başarısız olan öğrencilerin, Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesinin 15. maddesinin birinci fıkrasının c bendi “Başarısızlık halinde ya da 23 üncü maddenin 3 üncü fıkrasındaki koşulların sağlanamadığı durumda öğrencinin tek ders sınav notu geçersiz sayılır” gereğince mezuniyet şartlarını sağlayamadığı için Tek (üç ders) sınavına girdiği ders notları geçersiz sayılır.”

Buna göre örneğin 3 dersten sınava giren bir öğrenci 2 dersten başarılı, 1 dersten başarısız olsa dahi 3 dersin tamamı başarısız sayılacaktır. Aynı durum 2 dersten sınava girecek olan öğrenciler için de geçerli olup birinden başarılı birinden başarısız olması durumunda iki dersin tamamından başarısız sayılacaktır.

-Tek (Üç) ders sınav başvurusu için tıklayınız.

-Akademik Takvime ulaşmak için tıklayınız.

0