Temel Değerlerimiz

Kaliteden ödün vermeden büyümeyi sağlamak.

İlçede önder olma işlevini sürdürmek.

Geçerli ve yeni programlar açmada öncü olmak.

Dış paydaşlar ile sürekli iletişim halinde bulunmak.

Özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

Çevreyle bütünleşmiş bir Meslek Yüksekokulu olmak.

Çalışanların memnuniyeti ve aidiyet duygusunu sürekli kılmak.

Yerel potansiyeli dikkate alarak iş dünyasına dönük uygulama alanlarını oluşturmak.

Fakültelerle işbirliği içinde ortak uygulama alanları oluşturmak.

Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız arasındaki iletişimi üst seviyede tutmak.

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Uzunoluk Mahallesi 1555 Sokak. No:2 07800 Korkuteli/ANTALYA
Tel: (0242) 643 50 00
Tel: Faks: (0242) 643 50 05