Korkuteli Meslek Yüksekokulu


Temel Değerlerimiz

Kaliteden ödün vermeden büyümeyi sağlamak.

İlçede önder olma işlevini sürdürmek.

Geçerli ve yeni programlar açmada öncü olmak.

Dış paydaşlar ile sürekli iletişim halinde bulunmak.

Özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

Çevreyle bütünleşmiş bir Meslek Yüksekokulu olmak.

Çalışanların memnuniyeti ve aidiyet duygusunu sürekli kılmak.

Yerel potansiyeli dikkate alarak iş dünyasına dönük uygulama alanlarını oluşturmak.

Fakültelerle işbirliği içinde ortak uygulama alanları oluşturmak.

Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız arasındaki iletişimi üst seviyede tutmak.


Son Güncelleme : 9 Mayıs Pazartesi 2016
37