İletişim

E-posta: kmyo@akdeniz.edu.tr

Telefon (Santral): (0242) 643 50 00 – 643 50 01

Faks:  (0242) 643 50 05

Adres: Uzunoluk Mahallesi 1555 Sokak. No:2 07800 Korkuteli/ANTALYA

Birim/Personel Adı- Soyadı E-Posta Dahili Telefon
Doç. Dr. Faik ARDAHAN (Müdür) ardahan@akdeniz.edu.tr 82 02
Öğr. Gör. Nurcan BARUT AYKOL (Müdür Yardımcısı) nurcanbarut@akdeniz.edu.tr 82 03
82 33
Öğr. Gör. Dr. Esen EYİLER YILMAZ (Müdür Yardımcısı) eeyilmaz@akdeniz.edu.tr 82 04
82 26
Doç. Dr. Esin BASIM esinbasim@akdeniz.edu.tr 82 25
Yrd. Doç. Dr. Ali ECE aliece@akdeniz.edu.tr 82 44
Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZYİĞİT ozyigit@akdeniz.edu.tr 82 24
Öğr. Gör. Hasan BASIM hasanbasim@akdeniz.edu.tr 82 18
Öğr. Gör. Selim ÖZENALP sozenalp@akdeniz.edu.tr 82 31
Öğr. Gör. Hasan ÖZMEN hasanozmen@akdeniz.edu.tr 82 22
Öğr. Gör. Mehmet KAYAKUŞ mehmetkayakus@akdeniz.edu.tr 82 23
Öğr. Gör. Osman ERAY oeray@akdeniz.edu.tr 82 17
Öğr. Gör. Mustafa TERZİOĞLU mterzioglu@akdeniz.edu.tr 82 34
Öğr. Gör. Murat İÇMEN muraticmen@akdeniz.edu.tr 82 35
Öğr. Gör. Nuh Ekrem YILDIRIM nuhyildirim@akdeniz.edu.tr 82 37
Öğr. Gör. Nurhan ÖZTÜRK ozturkn@akdeniz.edu.tr 27 27
Öğr.Gör. Halil KALELİ hkaleli@akdeniz.edu.tr 82 21
Öğr. Gör. Emine ŞAHİN sahin@akdeniz.edu.tr 82 29
Öğr. Gör. Mustafa TATLI mtatli@akdeniz.edu.tr 82 28
Okutman Habibe DOLGUN habibedolgun@akdeniz.edu.tr 82 39
Öğr. Gör. Lütfiye Nurel ÖZDİNÇ POLAT nurelozdinc@akdeniz.edu.tr 82 38
Okutman İsmail UÇAR ismailucar@akdeniz.edu.tr 82 20
Öğr. Gör. Dilek Saadet ÜRAS duras@akdeniz.edu.tr 82 41
Öğr. Gör. Ayşe Nur SOYSAL nursoysal@akdeniz.edu.tr 82 40
Nefise YAYLAGÜLÜ (Yüksekokul Sekreteri) ynefise@akdeniz.edu.tr 82 05
Durali ALKAN (Mali İşler) duralialkan@ akdeniz.edu.tr 82 08
Mehmet Sait TEKİN (Mali İşler) msait@akdeniz.edu.tr 82 09
Aydın GÖLGE (Personel ve Yazı İşleri) golgeaydin@akdeniz.edu.tr 82 06
Hüseyin MALTAŞ (Öğrenci İşleri) 82 10
Hayati KARABULUT (Öğrenci İşleri) 82 11
Ramazan ERCİYES (Yardımcı Hizmetler) 82 45
Ethem SUDEN (Yardımcı Hizmetler) suden@akdeniz.edu.tr 82 45
Süzen ZORLU (Yardımcı Hizmetler) (Çay Ocağı) 82 19
Osman DİNCER (Yardımcı Hizmetler) 82 45
Tanju DALKILINÇ (Yardımcı Hizmetler) 82 45
Kemal ÇELİKMEZ (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) kcelikmez@akdeniz.edu.tr 82 43
Hacı AKDAĞ (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) haciakdag@akdeniz.edu.tr 82 43
Nurettin ÖZDEMİR  (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) nozdemir@akdeniz.edu.tr 82 43
Ömer ORUÇ (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) 82 43
Osman SOFTA (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) 82 43
. 82 43
Yemekhane (Mutfak) 82 47
Kantin 82 48

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Uzunoluk Mahallesi 1555 Sokak. No:2 07800 Korkuteli/ANTALYA
Tel: (0242) 643 50 00
Tel: (0242) 643 50 01