Korkuteli Meslek Yüksekokulu


Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Ülkemiz, ekolojik koşullarının uygunluğu nedeniyle dünyada tarımsal faaliyetlerde bulunan ülkeler içerisinde çok önemli bir konuma sahiptir ve sahip olduğu bu özelliğiyle, bir çok tür ve çeşidin gen merkezi konumundadır. Dünyada tarımı yapılan birçok tür ve çeşit de ülkemizde ekolojisinin uygunluğuna bağlı olarak rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Ülkemiz çeşit zenginliğiyle ve uygun tarımsal potansiyeliyle dünya tarımında çok önemli bir yere sahiptir.

Yüksekokulumuz Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü; bitkisel ve hayvansal ürün üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip, kamu ile özel sektörün araştırma-geliştirme destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek, kendini çağın koşullarına göre geliştirebilen, nitelikli teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüz bünyesinde Bahçe Tarımı, Mantarcılık ve Hayvansal Üretim programları bulunmaktadır. Bu programlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerimize dersler bilgisayar destekli olarak, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik derslerden elde edilen bilgileri uygulama olanağına sahip olmaktadır.

Bölüm mezunları; kamu kuruluşlarında Tekniker olarak çalışabilmekte, özel sektörün değişik birimlerinde de görev alabilmektedir. Ayrıca kendi üretim işletmelerini de kurabilmektedirler.

Bu bölüm bünyesinde yer alan programa kabul ve kayıt şartları Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Bölüme bağılı programlardaki öğrenimini başarıyla tamamlayıp, “Dikey Geçiş Sınavında” yeterli puan alan öğrenciler “Ülkemizde” ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”nde bulunan Üniversitelerin bu bölüme bağlı programlardan öğrenci kabul eden 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedir.

Bölüm bünyesinde yer alan programların öğrenim dili Türkçe’dir. Öğrenim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup, 2 yıllık eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilmektedir.

Bologna Süreci Kapsamında AKTS Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu

Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Yaşar ÖZYİĞİT

Bölüme Bağlı Programlar:

Bahçe Tarımı

Mantarcılık

Hayvansal Üretim

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

 


Son Güncelleme : 3 Mayıs Salı 2016
37