Bahar Yarıyılı Ders Kayıt İşlemleri

Sevgili öğrencilerimiz yeni öğrenci bilgi sistemimiz için,

https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

uzantısına tıklamanız yeterli olacaktır.

Lütfen sisteme giriş yaptığınızda özellikle e-mail ve telefon numaralarınızı güncelleyiniz.
Sistemin ayrıntılı kullanım kılavuzuna sisteme girdiğinizde ekranın solundaki menüden ulaşabilirsiniz.

Yeni Öğrenci Bilgi Sistemi Hakkında Bilgilendirme Duyuru Metni

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıt İşlemleri

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi 29 Ocak-02 Şubat 2018
Öğrenime Ara İzni Başvurusu İçin Son Gün 02 Şubat 2018
Derslerin Başlaması 05 Şubat 2018
Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar) 05-09 Şubat 2018

 

AÇIKLAMALAR:

1-Yüksekokulumuzun 2016 ve 2017 yılı kayıtlı (öğrenim süresini aşmayan) normal örgün öğretim (birinci öğretim) öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir.

2-  Okulunu uzatmış olan artık yıl okuyan (2 yıllık öğrenim süresini tamamlayan, 3.yıl ve üzerinde yıllarda öğrenime devam eden) “öğrenciler ile ikinci örgün öğretim öğrencileri” 29 Ocak-02 Şubat 2018  tarihleri arasında katkı payı/öğrenim ücreti tutarlarını Türk Ekonomi Bankası (TEB) üzerinden öğrenci numarası ile sorgulama yaptırarak, banka şubelerinden ve ATM’lerden gerçekleştirebileceklerdir.

Not 1: Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde İkinci Yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.

3- Ders kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 29 Ocak-02 Şubat 2018  tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup, danışman öğretim elemanları öğrenciler için ders seçimi yapmayacaktır. Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler.

4- Öğrenciler, aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi sonunda akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma süresi olan 05-09 Şubat 2018 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden değiştirebilir, silebilir ve yeni ders alabilir, geçen süre devamsızlıktan sayılır.

5- Ekle-sil döneminden sonra ders seçimlerinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktırDers seçimlerinde herhangi bir sorun yaşanması durumunda sorumluk öğrenciye aittir.

6-   Öğrenciler kendi bölüm/programlarının derslerine ait şube numaralarını dikkate alarak ders seçim işlemini gerçekleştirmelidirler.

7- Ders Muafiyeti: Öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri Fakülte/Yüksekokulda alıp başarılı oldukları dersler için muafiyet taleplerini istenilen belgeler ile birlikte, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden (05 Şubat 2018 ) itibaren 5’inci iş günü sonuna kadar Yüksekokulumuza dilekçe ile başvurarak iletebilir. 5’inci iş günü (09 Şubat 2018 )  sonrasında yapılacak muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

8- Öğrenime Ara İzni Başvurusu İçin Son Gün (Kayıt Dondurma): 02 Şubat 2018

  Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

                                 

(*2017 yılı kayıtlı öğrenciler ders kayıt işlemleri ile ilgili aşağıda yer alan açıklamalardaki kendilerini ilgilendiren maddeleri dikkate alacaklardır.)

 

DERS KAYIT SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:

 

-Devamsızlıktan kalınan ve uygulamadan başarısız olunan dersler için devam zorunluluğu bulunmaktadır.

-Yarıyıl için alınan tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı 50 AKTS kredi değerini geçemez. (Yarıyıl için 30 AKTS kredi sorumluluğunuz vardır. Bunun dışına çıkmayı gerektiren ve ders seçim işlemlerinde izlenmesi gereken yol aşağıda işlem basamaklarında yer almaktadır.)

– Aktif dönemde seçilen tüm dersler GANO hesaplamasında dikkate alınır.

– Bir önceki dönemlerde başarısız olduğunuz ya da notunu yükseltmek istediğiniz derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavına katılabilmeniz için aktif dönemde seçmeniz gerekir. Aksi takdirde seçmediğiniz dersin sınavına katılamazsınız.

 

DERS KAYIT YENİLEME İŞLEM BASAMAKLARI

– Öncelikle alt dönemden devamsızlıktan ve uygulamadan kaldığınız dersleri seçiniz.

-Varsa alt dönemde almadığınız dersleri seçiniz.

– Aktif döneminizdeki dersleri seçiniz.

-Sınavlarına katılmak istiyorsanız, alt dönemlerden başarısız olduğunuz ya da notunu yükseltme istediğiniz dersleri seçiniz.

-Yönetmeliğimiz kriterlerini yerine getirdiğiniz taktirde üst yarıyıl derslerini seçiniz.

 

Not 2: Katkı payı veya öğrenim ücreti borcunuz Öğrenci Bilgi Sisteminde  ders kayıt sayfasının üstünde kırmızı ile gösterilen alanda yazmaktadır.

İkinci Öğretim Öğrencilerinin 29 Ocak-02 Şubat 2018  tarihleri arasında yatıracağı tutarlar aşağıdaki listede yer almaktadır.

Yarıyıl İçin               Yıllık  

Korkuteli Meslek Yüksekokulu                                                  385,00                  770,00

* 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri 21 Ekim 2017 Tarihli ve 30217 Sayılı sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2017/10918 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre belirlenmiştir.

Ders Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri için bilgi almak için tıklayınız.

0

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Uzunoluk Mahallesi 1555 Sokak. No:2 07800 Korkuteli/ANTALYA
Tel: (0242) 643 50 00
Tel: Faks: (0242) 643 50 05