Korkuteli Meslek Yüksekokulu


Tanıtım

Yüksekokulumuz 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 22/09/2000 tarihli Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu Kararıyla kurulmuş olup, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında fiili olarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Yüksekokulumuz altı (6) bölüm ve bu bölümlere bağlı sekiz (8) program ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan bölümler ve bu bölümlere bağlı programlar şunlardır:

  1. Bitkisel Hayvansal Üretim Bölümü; Bahçe Tarımı Programı, Mantarcılık Programı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı,
  2. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü; Bilgisayar Programcılığı Programı,
  3. Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü; Maliye Programı,
  4. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü; Pazarlama Programı,
  5. Muhasebe ve Vergi Bölümü; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı,
  6. Elektronik ve Otomasyon Bölümü; Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı.

Yüksekokulumuz, öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimsemiş, alanında uzman öğretim elemanlarının görev yaptığı eğitim kadrosu ile mesleki ve akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli eğitim-öğretim ortamını sürdürülebilir kılmayı ilke edinmiştir.

Eğitim-öğretim içerisinde tüm Yüksekokulumuz bölümlerine bağlı programlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerimize dersler bilgisayar destekli olarak alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmekte, teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimin uygulamalarını yerinde görmek  ve pratik bilgilerini geliştirmek için 4.yarıyılın sonunda isteğe bağlı olarak staj yapmaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuzda belirli aralıklarla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler, çeşitli eğitim programları ve seminerleri düzenlenmektedir.

Yüksekokulumuzdan öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp “Tekniker” unvanıyla mezun olan öğrencilerimiz, kamu ve özel sektör kuruluşlarının iş organizasyonu içinde ara insan iş gücü olarak yer almaktadır.  Her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan “Dikey Geçiş Sınavında” yeterli puan alanlar “Ülkemizde” ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”nde bulunan Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedir.

Yüksekokulumuzun öğrenim dili Türkçe’dir. Öğrenim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup, 2 yıllık eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması verilmektedir.

 


Son Güncelleme : 9 Mayıs Pazartesi 2016
37