Tanıtım

Yüksekokulumuz, 29 Eylül 2000 tarihli YÖK kararıyla kurulmuş, 17.09.2001 tarihinde fiili olarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Yüksekokulumuzda şu an yedi (7) bölüm ve bu bölümlere bağlı on iki (12) programda yaklaşık 900 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan bölümler ve bu bölümlere bağlı programlar şunlardır:

  1. Bitkisel Hayvansal Üretim Bölümü; Bahçe Tarımı Programı, Mantarcılık Programı, Hayvansal Üretim Programı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı,
  2. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü; Bilgisayar Programcılığı Programı,
  3. Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü; Maliye Programı, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı,
  4. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü; Pazarlama Programı,
  5. Yönetim ve Organizasyon Bölümü; Lojistik Programı; İnsan Kaynakları Yönetimi Programı,
  6. Muhasebe ve Vergi Bölümü; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı,
  7. Elektronik ve Otomasyon Bölümü; Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı.

Yüksekokulumuz öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimsemiş, alanında uzman öğretim elemanlarının görev yaptığı eğitim kadrosu ile mesleki ve akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli eğitim-öğretim ortamını sürdürülebilir kılmayı ilke edinmiştir.

Yüksekokulumuzdan “Tekniker” unvanı ile eğitim-öğretimini tamamlayan öğrencilerimiz, sektörlerin iş organizasyonu içinde ara insan iş gücü olarak yer almaktadır. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimin uygulamalarını yerinde görmek  ve pratik bilgilerini geliştirmek için 4.yarıyılın sonunda isteğe bağlı olarak staj yapmaktadır. Yüksekokulumuzda belirli aralıklarla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler ve çeşitli eğitim programları, seminerleri düzenlenmektedir. Eğitim-öğretim içerisinde tüm bölüm ve bu bölümlere bağlı programlarda temel ve mesleki bilgisayar eğitimi uygulamalı olarak verilmektedir.

Yüksekokulumuzu başarıyla tamamlayıp, “Dikey Geçiş Sınavında” yeterli puan alan öğrencilerimiz “Ülkemizde” ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”nde bulunan Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedir.

Yüksekokulumuzun öğrenim dili Türkçe’dir. Öğrenim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup, 2 Yıllık eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması verilmektedir.

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Uzunoluk Mahallesi 1555 Sokak. No:2 07800 Korkuteli/ANTALYA
Tel: (0242) 643 50 00
Tel: Faks: (0242) 643 50 05