Yönetim ve Organizasyon

Yüksekokulumuz Yönetim ve Organizasyon Bölümü; çağdaş yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine, sektörün ihtiyaç duyduğu yeni yeterliliklere sahip küresel rekabet içinde sektördeki yeniliklere ayak uydurabilen, değişen tüketici davranışlarını öngören ve değişimi yönetebilen, rakip, müşteri ve sektörün taleplerine karşılık verebilecek nitelikli yönetici adaylarını yetiştirerek kamu ve özel sektör kuruluşlarının bu alandaki ara insan gücü ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Bu bölüm bünyesinde yer alan programlardan mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşları olmak üzere özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimleri, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme, lojistik gibi bölümlerinde, idarenin yönetici gerektiren her kademesinde görev alabilmektedir.

Bölüm bünyesinde yer alan programlara kabul ve kayıt şartları Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Bölüm bünyesindeki programlarda öğrenimini başarıyla tamamlayıp, “Dikey Geçiş Sınavında” yeterli puan alan öğrenciler “Ülkemizde” ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerin bu bölüme bağlı programlardan öğrenci kabul eden 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedir.

Bölüm bünyesinde yer alan programların öğrenim dili Türkçe’dir. Öğrenim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup, 2 yıllık eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilmektedir.

Bologna Süreci Kapsamında AKTS Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu

Bölüm Başkanı:

Bölüme Bağlı Programlar:

Lojistik

 

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Uzunoluk Mahallesi 1555 Sokak. No:2 07800 Korkuteli/ANTALYA
Tel: (0242) 643 50 00
Tel: Faks: (0242) 643 50 05