Stajla İle İlgili Açıklamalar

Stajla İle İlgili Açıklamalar:

21 Mayıs 2010 tarih ve 89/09 sayılı Üniversitemiz Senato Kararıyla: 21 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Meslek Yüksekokulumuzdaki tüm programlarda ve tüm öğrenciler için “Zorunlu Staj” (Birim İçi ve Birim Dışı Uygulama) “İsteğe Bağlı” hale dönüştürülmüş olup, staj yapılsa da yapılmasa da; not ortalamasına, GANO’ya, mezuniyet durumuna herhangi bir etkisi olmayacaktır.

ZORUNLU BİRİM DIŞI UYGULAMA (STAJ) BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesinde “Yüksek Öğrenimleri sırasında zorunlu birim dışı uygulamaya (staja) tabi tutulan öğrenciler” hakkında “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.”; 11.maddenin 6.maddesinde ise “Yükseköğrenimleri sırasında zorunlu birim dışı uygulamaya (staja) tabi tutulan öğrencilerin bildirimleri öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarınca yapılır.” denmektedir.

İlgili yasa gereği birim dışı uygulamaya (staja) başlayacak öğrencilerimizin Ocak 2009 tarihinden itibaren aşağıdaki uygulamayı aynen yerine getirmeleri gerekmektedir.

a)Öğrenci, ön görüşme yaparak birim dışı uygulama (staj) yapmaya karar verdiği bir işletme için “Zorunlu Birim Dışı Uygulama (Staj) Çizelgesi”nden üç kopya doldurur ve onaylatılmak üzere Birim Dışı Uygulama (Staj) Komisyonuna teslim eder. Birim Dışı Uygulama (Staj) Komisyonu bu çizelgeyi inceleyerek onayladıktan sonra yeniden onay için Yüksekokul Müdürlüğüne iletir.

b)Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanan çizelgelerin bir kopyası; öğrenci tarafından birim dışı uygulama (staj) yapacağı işletmeye ulaştırılır. İşletme Birim Dışı Uygulama (Staj)‘nın uygunluğunu çizelgedeki ilgili alanı onaylayarak kabul eder.

c)Öğrenci, bu çizelge (2 adet aslı) ile birlikte, birim dışı uygulamaya (staja) başlayacağı tarihten en az 20 gün önce sigorta girişlerinin yapılabilmesi için, Yüksekokulun Öğrenci İşleri Bürosuna başvurur; sigorta girişi yapıldıktan sonra “Birim Dışı Uygulama (Staj) Değerlendirme Belgesi” ve Yüksekokul tarafından onaylanmış “birim dışı uygulama (staj) defterini” alır, ilgili işletmede birim dışı uygulamasına (stajına) başlar.

Öğrencilerimiz; birim dışı uygulamalarına (stajlarına) ancak sigorta girişleri tamamlandıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar birim dışı uygulama (staj) süresinden sayılmayacaktır. Öğrenciler birim dışı uygulamalarını (stajlarını) zorunlu birim dışı uygulama (staj) çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadırlar. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Üniversitemiz sorumluluğunda değildir. Staj yapacak öğrencilerimize duyurulur.

Staj ile ilgili formlar aşağıdadır:

dosya indirStaj Çizelgesi

dosya indirStaj Dosyası

dosya indirİşyeri Puantaj Cetveli

dosya indirAdres Bilgi Formu

Staj ile ilgili Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri biriminden bilgi ve yardım alabilirsiniz.

0

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Uzunoluk Mahallesi 1555 Sokak. No:2 07800 Korkuteli/ANTALYA
Tel: (0242) 643 50 00
Tel: Faks: (0242) 643 50 05