MEZUNİYET DUYURUSU
Yüksekokulumuzdan 2015,2016 ve 2017 Eğitim-öğretim yıllarında  mezun olan öğrencilerimizin Önlisans Diplomaları gelmiş olup, ilişik kesme yapmayan öğrenciler merkez kampüsten ilişik  keserek, ilişik kesen öğrencilerimiz de Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını getirerek Önlisans Diplomalarını Okulumuz Öğrenci İşleri Biriminden alabilirler.
  Ayrıca ilişik kesmeyenler Öğrenci Kimlik Kartını getirmek zorundadır.
0

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Uzunoluk Mahallesi 1555 Sokak. No:2 07800 Korkuteli/ANTALYA
Tel: (0242) 643 50 00
Tel: Faks: (0242) 643 50 05