Maliye (II.Öğretim)

m1

Maliye (İkinci Öğretim) Önlisans Programının amacı; özellikle kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında nitelikli çalışanlar yetiştirmektir.

İki yıllık eğitim süresince programda ağırlıklı olarak muhasebe, finans, hukuk ve mevzuata yönelik dersler verilmektedir. 3’ncü yarıyıldan itibaren mesleki derslere ağırlık verilmekte ve bunlara ek olarak muhasebe ve finans dersleri de bilgisayar destekli olarak sürdürülmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler direkt olarak iş hayatına başlayabilecekleri gibi,  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin “Maliye”, “Kamu Yönetimi” ve “Siyaset Bilimi” bölümlerine geçiş yaparak lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlayabilmektedirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi’nin ilgili bölümlerine sınavsız olarak kayıt yaparak bu bölümlerden 3. sınıftan itibaren öğrenim görebilmekte ve lisans derecesi ile mezun olabilmektedirler. Öğrenciler, Açık Öğretim Fakültesi ve diğer Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun oldukları takdirde ilgili yasal süreci tamamlayıp “Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir” de olabilmektedirler.

Bu program 40 öğrenci kontenjanına sahiptir.

ÖĞRETİM ELEMANLARI :

Öğr. Gör. Dr. Nuh Ekrem YILDIRIM

Öğr. Gör. Nermin BİLEK (Program Koordinatörü)

 

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Uzunoluk Mahallesi 1555 Sokak. No:2 07800 Korkuteli/ANTALYA
Tel: (0242) 643 50 00
Tel: Faks: (0242) 643 50 05