* KAYIT SİLDİRME ** GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ *** DİPLOMA İŞLEMLERİ
* KAYIT SİLDİRME
Yüksekokulumuzdan kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt sildirme dilekçesini doldurarak evrak birimine teslim etmeleri, daha sonra öğrenci işleri biriminden form alarak Üniversitemizde imzalarını tamamlatıp(merkez kampüs) tekrar Yüksekokulumuza gelerek teslim etmeleri gerekmektedir. Kayıt sildirme işlemleri sırasında öğrenci kimlik kartı teslim edilecektir.

 

** GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ
** Yüksekokulumuzdan mezun olup geçici mezuniyet belgesi almak isteyen öğrenciler; Mezuniyet tarihi 2018 yılı Mayıs ayından önce olan tüm öğrenciler Üniversitemiz(merkez kampüs) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından ilişik kesme belgesi alıp, imzalarını tamamlatmaları daha sonra Yüksekokulumuza gelerek imzalarını tamamlayıp okulumuz öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Mezuniyet tarihi 2018 yılı Mayıs ayından sonra olan öğrencilerimiz direkt olarak Yüksekokulumuza gelip ilişik kesme işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrenci kimlik kartı teslim edilecektir

 

*** DİPLOMA İŞLEMLERİ
23/11/2018 tarihi itibariyle geçmişe dönük tüm öğrencilerimizin diplomaları hazırlanmıştır. Geçici mezuniyet belgesinin aslıyla beraber okulumuz öğrenci işleri birimine gelerek diploma asıllarını alabilirler.

VEKALET: Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diploma İşlemleri için belge sahibinin kendisi gelmeyecekse noter onaylı vekalet vereceği kişi işlemleri halledebilir. Bunun için Noter Onayının aslı (fotokopi, fax geçersizdir), belge alımı sırasında getirilmek zorundadır.

 
0

Misyon

Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak.

Vizyon

Bilimsel bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Uzunoluk Mahallesi 1555 Sokak. No:2 07800 Korkuteli/ANTALYA
Tel: (0242) 643 50 00
Tel: Faks: (0242) 643 50 05