Akdeniz Üniversitesi

Staj ile ilgili Bilgi ve Belgeler

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ZORUNLU BİRİM DIŞI UYGULAMA (STAJ) BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesinde “Yüksek Öğrenimleri sırasında zorunlu birim dışı uygulamaya (staja) tabi tutulan öğrenciler” hakkında “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.”; 11.maddenin 6.maddesinde ise “Yükseköğrenimleri sırasında zorunlu birim dışı uygulamaya (staja) tabi tutulan öğrencilerin bildirimleri öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarınca yapılır.” denmektedir.

İlgili yasa gereği birim dışı uygulamaya (staja) başlayacak öğrencilerimizin Ocak 2009 tarihinden itibaren aşağıdaki uygulamayı aynen yerine getirmeleri gerekmektedir.

a)Öğrenci, ön görüşme yaparak birim dışı uygulama (staj) yapmaya karar verdiği bir işletme için “Zorunlu Birim Dışı Uygulama (Staj) Çizelgesi”nden üç kopya doldurur ve onaylatılmak üzere Birim Dışı Uygulama (Staj) Komisyonuna teslim eder. Birim Dışı Uygulama (Staj) Komisyonu bu çizelgeyi inceleyerek onayladıktan sonra yeniden onay için Yüksekokul Müdürlüğüne iletir.

b)Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanan çizelgelerin bir kopyası; öğrenci tarafından birim dışı uygulama (staj) yapacağı işletmeye ulaştırılır. İşletme Birim Dışı Uygulama (Staj)‘nın uygunluğunu çizelgedeki ilgili alanı onaylayarak kabul eder.

c)Öğrenci, bu çizelge (2 adet aslı) ile birlikte, birim dışı uygulamaya (staja) başlayacağı tarihten en az 20 gün önce sigorta girişlerinin yapılabilmesi için, Yüksekokulun Öğrenci İşleri Bürosuna başvurur; sigorta girişi yapıldıktan sonra “Birim Dışı Uygulama (Staj) Değerlendirme Belgesi” ve Yüksekokul tarafından onaylanmış “birim dışı uygulama (staj) defterini” alır, ilgili işletmede birim dışı uygulamasına (stajına) başlar.

Öğrencilerimiz; birim dışı uygulamalarına (stajlarına) ancak sigorta girişleri tamamlandıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar birim dışı uygulama (staj) süresinden sayılmayacaktır. Öğrenciler birim dışı uygulamalarını (stajlarını) zorunlu birim dışı uygulama (staj) çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadırlar. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Üniversitemiz sorumluluğunda değildir. Staj yapacak öğrencilerimize duyurulur.

Staj ile ilgili formlar aşağıdadır:

dosya indirStaj Çizelgesi

dosya indirStaj Dosyası

dosya indirİşyeri Puantaj Cetveli

dosya indirAdres Bilgi Formu

Öğrencilerimiz;

  • Staj formlarını staj yapacakları yere en geç 7 Haziran 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar teslim etmek zorundadır,

  • Staja en erken 15 Haziran 2010 Salı günü başlayabilir,

  • 30 iş günü olan stajını tamamladıktan sonra, staj dosyalarını en geç 20 Ağustos 2010 Cuma gününe kadar yüksekokulumuza teslim etmek zorundadır.

Staj ile ilgili Yüksekokulumuzu telefonla arayarak bilgi ve yardım alabilirsiniz. TEL: 0 242 643 50 00 - 252


Staj yeri bulamamış öğrencilerimiz için,

dosya indirAkdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi Staj Başvuru Formu

dosya indirAkdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi İş Başvuru Formu

Staj ya da İş başvurusu yapmak için yukarıdaki formu doldurup esahal@akdeniz.edu.tr veya berrinyuce@akdeniz.edu.tr e-posta adresine gönderiniz.

Ayrıca çeşitli iş fırsatlarından haberdar olmak için şu Facebook Grubuna da üye olabilirsiniz.

İş Fırsatları için Facebook Grubu (Mozilla Firefox ile direkt olarak ulaşabilirsiniz.)

Sayfa Özeti: Staj ile ilgili Bilgi ve Belgeler

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu Staj ile ilgili Bilgi ve Belgeler

Anahtar Kelimeler:

  • Korkuteli Meslek Yüksekokulu Staj ile ilgili Bilgi ve Belgeler
  • Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu Staj ile ilgili Bilgi ve Belgeler